skip to Main Content
Máte nějaké otázky? info@bezpoplatku.eu

ING – Životní a zdravotní pojištění

ING – Životní a zdravotní pojištění

Investiční životní pojištění TOP LIFE

Investiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti s investováním pojistného do podílových fondů. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Investiční životní pojištění přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků.

Pokud někdo má zájem výhodně investovat, pojistit se a zároveň si o takto investované peníze každoročně snižovat daňový základ, je pro něj optimálním řešením právě Životní pojištění Investor Plus.

Výběr našich finančních fondů pokrývá základní investorské přístupy od konzervativního (investice do fondu obligací), přes vyvážený (smíšený fond) až po rizikový (akciové fondy). Nabídka připojištění pak kryje všechna běžná rizika.

Tradiční pojištění

Kapitálové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. Pojistná částka může být pro obě rizika stejná nebo si klient volí zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití. Sjednaná pojistná částka pro případ dožití je včetně garantovaného zhodnocení.

Životní pojištění Rodina

Pojištění, umožňuje pojištění na jedné smlouvě sebe i dalších členů své rodiny. Jeho výhodou je velká flexibilita, díky které můžete smlouvu upravovat kdykoli v průběhu pojištění a přizpůsobovat ji tak vaší aktuální životní situaci, svým potřebám a možnostem.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění umožní kompenzaci příjmů při pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici ve formě denních dávek.

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti

V případě pracovní neschopnosti způsobené nemocí či úrazem pojistka zajistí doplnění svého příjmu až do 80 % jeho průměrné čisté výše.

Pojištění mohou uzavřít osoby s dobrým zdravotním stavem ve věku od 20 do 55 let, které jsou v trvalém pracovním poměru nebo mají pravidelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Pojištěný si vybere ze tří variant, které se liší počátkem výplaty denní dávky, tj. denní dávka začíná být vyplácena od 15. dne nebo od 29. dne nebo od 43. dne pracovní neschopnosti. Klient si zvolí výši denní dávky z nabídky společnosti s ohledem na výši svého příjmu. Výše pojistného se určuje v závislosti na věku pojištěného, jeho pohlaví, zaměstnání či podnikání a zvolené výši denní dávky. Pojištění končí dnem přiznání starobního, invalidního nebo částečně invalidního důchodu, popř. odchodem do předčasného důchodu, nejpozději vždy dosažením 65 let věku klienta.

Denní dávka může být nejvýše taková, aby v součtu s ostatními dávkami v pracovní neschopnosti byla nejvýše 80 % čistých příjmů za předchozí zdaňovací období přepočtených na kalendářní den. Maximální smluvní denní dávka je 1 500 Kč.

Připojištění pro případ plného invalidního důchodu následkem úrazu

Připojištění pro případ plného invalidního důchodu následkem úrazu zajišťuje výplatu důchodu pokud:

  1. je pojištěný uznán plně invalidním následkem úrazu. V případě pojistné události je vyplácen důchod, který se každý rok zvyšuje o 5% své původní hodnot
  2. se pojištěný dožije sjednaného konce připojištění, nedošlo-li dříve k pojistné události.

 

Pojistná doba připojištění může být stejná nebo kratší než pojistná doba hlavního pojištění. Minimální pojistná doba je 5 let a připojištění musí končit nejpozději ve věku 65 let pojištěného.

Připojištění lze sjednat k:

  • investiční životní pojištění TOP LIFE
  • životní pojištění Investice
  • životní pojištění Rodina
  • a k ostatním pojištěním
Back To Top