skip to Main Content
Máte nějaké otázky? info@bezpoplatku.eu

ING – ING Fondy

ING – ING Fondy

Investování do některého z ING Fondů je nabízeno pouze s odborným dohledem poradce pro finanční plánování. Realizace investic probíhá na základě komisionářské smlouvy.

Výhody:

 • Privátní investoři

  • minimální investice již od 500,- Kč
  • výnos je zcela osvobozen od daně, pokud vaše investice do ING Fondů trvala déle než 6 měsíců
  • internetové bankovnictví
 • Institucionální investoři

  • investování do tří dividendových fondů vyplácejících podíly na výnosech
  • výhodnější způsob zdanění příjmů z dividend (pouze 15% procent)
  • minimální investice činí 500.000,-

Je důležité vědět, že výnos v podílových fondech není garantován a závisí na aktuální výkonnosti fondů a hodnota investice může klesnout i pod původně investovanou částku.

Typy fondů podle rozložení investice

  • Fondy peněžního trhuJsou určeny právě těm, kteří patří ke konzervativním lidem a chtějí zhodnotit své volné finanční prostředky bezpečně a lépe než na běžných účtech bank. Doporučený investiční horizont je min. 1 rok.
  • Dluhopisové fondyJsou pro ty optimální, pokud přemýšlejí spíše o střednědobé investici s minimálním rizikem a stabilním výnosem. Doporučený investiční horizont je min. 2-3 roky
  • Akciové fondyjsou pro Vás připraveny, pokud patříte k těm, kdo uvažují o dlouhodobé investici s potenciálně nejvyššími výnosy a zároveň vyšším stupněm rizika. Doporučený investiční horizont je min. 5 let.
  • Indexové click fondymohou vyhovovat těm, kteří ve svém záměru nejsou jednoznačně vyhraněni, jak je popsáno výše. Obsahují 90% chráněné hodnoty a 10% investují do rizikovějších, ale výnosnějších titulů.

Obecně se doporučuje rozložit investiční portfolio zvolením kombinace fondů a délky investičního horizontu.

Back To Top