skip to Main Content
Máte nějaké otázky? info@bezpoplatku.eu

ING – Emloyee Benefits

ING – Emloyee Benefits

K dobrým hospodářským výsledkům každé společnosti jistě přispívají kvalitní a spokojení zaměstnanci. V současné době klesající nezaměstnanosti se však firmy potýkají s problémem, jak získat nové a navíc i udržet stávající pracovníky. Vhodným nástrojem k posílení moti-vace, loajality a stabilizace vašich zaměstnanců mohou být právě zaměstnanecké výhody, takzvané benefity.

Trendy v odměňování ukazují, že zaměstnanci se stále více zajímají o nepeněžní odměnu, kterou jim zaměstnavatel nabízí v podobě benefitů a která tvoří nezanedbatelnou část celkové odměny zaměstnance. Benefity tak jsou potřebným doplňkem a stále více i nezbytnou součástí dobré nabídky a patří k důležitým prvkům v celkové motivaci pracovníků. Mezi oblíbené a využívané benefity patří příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnanců (viz výsledky průzkumu mezi 100 nejvýznamnějšími firmami v ČR – Czech Top 100, zdroj: Ogilvy, červen 2007).

Poskytování jednotlivých benefitů – zpracováno v příloze č. 3.

Pro firmy představuje zavedení takového programu, vzhledem k daňovým úlevám, úsporu mzdových nákladů. Zároveň se jedná o účinný nástroj personálního managementu, který přispívá ke zvýšení loajality, motivace a produktivity zaměstnanců i snížení fluktuace a s tím související úsporu přímých nákladů. Nashromážděné finanční prostředky také pomohou zaměstnancům udržet si slušnou životní úroveň i po odchodu do důchodu.

Back To Top