skip to Main Content
Máte nějaké otázky? info@bezpoplatku.eu

ING – Životní a zdravotní pojištění

ING – Životní a zdravotní pojištění

Investiční životní pojištění TOP LIFE

Investiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti s investováním pojistného do podílových fondů. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Investiční životní pojištění přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků.

Číst více

Nabídky bank v ČR

Nabídky bank v ČR

Na českém trhu působí okolo 35 bankovních institucí. Mezi nimi jsem si vybrala ING, ČSOB a ČS, protože využívám služeb ČSOB a chtěla jsem zjistit, zda by mé finance nebyly spravovány lépe u jiné instituce.

Číst více

Bankovní systém v dnešní době

Bankovní systém v dnešní době

Česká národní banka

„ČNB je centrální bankou českého státu. Má postavení ústředního orgánu státní správy v oblasti měny, bankovnictví a vydávání obecně závazných předpisů. Je právnickou osobou, která usměrňuje peněžní trh z měnových hledisek, reguluje činnost bank a spořitelen bankovními ekonomickými nástroji, emituje peníze a hospodaří podle zásad stanovených vládou. Její postavení a funkce jsou především měnově řídící a nikoliv podnikatelské, ČNB nepracuje na komerčních principech. Její činnost se řídí zákonem České národní rady č. 6/1993 Sb. ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance platným od 1. května 2002.“

Číst více

Vývoj bankovního systému ČR

Vývoj bankovního systému ČR

Zajímavým vývojem prošlo po roce 1918 i komerční bankovnictví. Při vzniku republiky u nás působilo 301 obchodních akciových bank. Hospodářský a obchodní vývoj, k němuž v Evropě po válce došlo, však vedl ke značným změnám. Pro naše komerční bankovnictví znamená poměrně velký počet krachů, ale i fúzí jednotlivých slabších bank. V roce 1929, tedy po jedenácti letech existence samostatného státu, u nás působilo již jen 114 akciových bank. 70 % akciového kapitálu a 89 % všech vkladů u obchodních bank se v českých zemích soustředilo v 7 největších bankách. Do této sedmičky patřily: Živnobanka, Anglopragobanka, Česká eskontní banka, Česká banka Union, Česká průmyslová banka, Banka pro obchod a průmysl a Moravská banka. Do první desítky největších bank patřily ještě Agrární banka, Tatrabanka a Legiobanka.

Číst více
Back To Top