skip to Main Content
Máte nějaké otázky? info@bezpoplatku.eu

O České národní bance

Česká národní banka neboli ČNB představuje centrální banku České republiky.

Sídlo ČNB je v Praze. Má sedm regionálních poboček, které najdete v Praze, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Brně a Ostravě.

Česká národní banka je veřejnoprávním subjekt. Kompetence ČNB jsou stanové zákonem. V čele České národní banky stojí sedmičlenná bankovní rada. Patří do ní guvernér České národní banky, dva viceguvernéři a čtyři další členové bankovní rady. Členové bankovní rády jsou jmenovány prezidentem republiky na šest let. Odvoláni mohou být v případě důvodů, které jsou uvedené v zákoně. Členové bankovní rady mohou být do své funkce voleni maximálně dvakrát.

 

Hlavní úkoly ČNB

Česká národní banka plní několik hlavních úkolů. Mezi ně patří:

  • měnová politika: Jde o zajištění stability cenového indexu. Pokud bude u nás zavedené euro, ČBN už nebude vykonávat samostatně měnovou politiku. Tuto zodpovědnost převezme Evropská centrální banka.
  • dohled nad finančním trhem: Do finančního trhu zahrnujeme bankovní sektor, kapitálový trh, pojišťovnictví a penzijní připojištění, družstevní záložny, devizový dohled a dohled nad institucemi elektronických peněz.
  • emise oběživa a peněžní oběh: ČNB je jediná instituce v ČR, která může vydávat bankovky, mince a pamětní mince. Stará se o zásobu peněz a vyměňuje je za nové. Podílí se na ochraně platitel proti padělání.
  • devizová činnost: ČNB se zaobírá hlavně správou devizových rezerv státu, devizovou regulací a operacemi na devizovém trhu. Nejvýznamnějšími devizovými operacemi na našem trhu jsou devizové intervence.
  • platební styk a zúčtování bank: Úkolem ČNB je stanovit pravidla platebního styku bankami, ale i nebankovními subjekty.
  • banka státu: ČNB zajišťuje bankovní služby státu a veřejnému sektoru. Vede účty, které jsou napojené na státní rozpočet, účty napojené na rozpočet Evropského společenství atd.
Název Česká národní banka
Kód banky: 0710
SWIFT: CNBACZPP
Adresa: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Telefon: +420 224 411 111
Telefon: +420 800 160 170
Fax: +420 224 412 404
Web: http://www.cnb.cz
Back To Top